Pravidla ochrany soukromí

Internetový obchod pro Vodnářské karty

PRAVIDLA OCHRANY SOUKROMÍ

Klíčové informace

Tato Pravidla ochrany soukromí jsou součástí a podléhají Obchodním podmínkám
uvedeným na těchto webových stránkách. Tato pravidla popisují jak firma RAJSKÁ
GALERIE s.r.o.
chrání a používá informace, které ji předáte při používání
těchto stránek.

Pokud nám při použití těchto stránek poskytnete vaše údaje, použijeme je pouze takovým
způsobem, který je zde popsaný a je v souladu s těmito pravidly.

Čas od času tato pravidla aktualizujeme. Aktuální verze je vždy zveřejněna na těchto
stránkách.


Úvod

Shromažďujeme a používáme některé informace o jednotlivcích tak, abychom jim mohli nabídnout
produkty a služby a některé funkce na těchto stránkách. Informace také sbíráme proto, abychom lépe pochopili, jak uživatelé používají tyto stránky a abychom jim mohli včas zobrazovat relevantní informace.

Jaké informace shromažďujeme?

Při každé registraci, přihlášení, nákupu produktu nebo služby a pokaždé, když někdo
navštíví tuto stránku, shromažďujeme určité informace způsobem, který je popsán
v následujících odstavcích.

Informace poskytnuté uživatelem:

 • Informace sloužící k identifikaci (například jméno a e-mailová adresa), které zadáváte
  při registraci, účasti na různých aktivitách na stránkách, jakou například vkládání obrázků a popisků, nahrávání videí nebo účast v diskuzích na stránkách.


Cookies:

 • Při návštěvě našich stránek vám můžeme na váš počítač poslat jeden nebo více
  souborů tzv. "cookie" - jedná se o malý textový soubor obsahující řetězec alfanumerických znaků, který jednoznačně identifikuje váš prohlížeč.
 • Používáme dva typy cookies, trvalé a jednorázové.
 • Trvalý soubor "cookie" zůstává na pevném disku i po zavření prohlížeče.
  Trvalé soubory cookies mohou být použity vaším prohlížečem při další návštěvě
  našich stránek. Trvalé soubory cookies můžete odstranit (řiďte se prosím pokyny
  v nápovědě vašeho prohlížeče).
 • Jednorázové cookie soubory jsou dočasné a jsou smazány, jakmile zavřete
  prohlížeč.
 • Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby žádné soubory cookies nepřijímal, nebo aby
  jejich přijetí indikoval. Některé funkce našich stránek nicméně nemusejí být
  plně funkční, pokud funkci "přijímat cookies" vypnete.


Soubory protokolu:

 • Váš prohlížeč automaticky hlásí našemu serveru některé informací při každém
  zobrazení webové stránky.
 • Při registraci na našich stránkách nebo při jejich prohlížení naše servery
  zaznamenávají určité informace, které váš webový prohlížeč odesílá při každé
  návštěvě webové stránky.
 • Tyto protokoly serveru (tzv. "log soubory") mohou obsahovat informace,
  jako je například váš webový požadavek, IP adresa, typ prohlížeče, jazyk
  prohlížeče, odkazující / výstupní stránky a URL, typ platformy, počet kliknutí,
  názvy domén, vstupní stránky, počet zhlédnutých stránek a pořadí těchto
  stránek, množství času stráveného na určitých stránkách, datum a čas vašeho
  požadavku a jeden nebo více souborů cookies, které mohou jednoznačně
  identifikovat váš prohlížeč.

Jak používáme tyto informace

Pokud nám poskytnete vaše identifikační údaje, použijeme je, abychom zajistili funkčnost
stránek a poskytly vám takové funkce, které potřebujete.

Jakékoliv osobní informace nebo obsah, které dobrovolně sdílíte online (v diskuzních
fórech, blozích, ve vašem osobním profilu atd.) jsou veřejně přístupné a mohou
být shromažďovány a použity ostatními lidmi. Jakékoliv obrázky, videa, které se
rozhodnete sdílet, mohou být distribuovány po internetu a jinými médii a mohou
být dostupné široké veřejnosti.

Vaši e-mailovou adresu můžeme použít k nemarketingovým nebo administrativním účelům
(například vás informovat o rozsáhlejších změnách na našich stránkách, nebo k
poskytnutí zákaznického servisu). Používáme jak osobní údaje, tak některé
neosobní údaje (například anonymní uživatelská data, soubory cookies, IP
adresy, typ prohlížeče, data o kliknutích apod.) abychom mohli zlepšovat
kvalitu i design poskytovaných služeb, vytvářet nové funkce a akce. Za tímto
účelem ukládáme, sledujeme a analyzujeme uživatelské chování, nastavení a
trendy.

Používáme cookies a log soubory za účelem:

1. zapamatování informací, které tak nebudete muset znovu zadávat při další
návštěvě našich stránek;

2. poskytování přizpůsobeného obsahu a informací;

3. sledování našich marketingových kampaní;

4. sledování souhrnných ukazatelů, jako je celkový počet návštěvníků a provoz;

5. sledování vašich příspěvků, přihlášek a slevových kuponů, akcí a soutěží;

6. diagnózy a opravy technických problémů nahlášených našimi uživateli, které jsou spojeny
s IP adresami pod kontrolou konkrétní webové společnosti nebo poskytovatele
připojení;

7. k přístupu k vašim informacím po vaší registraci a zakoupení produktů nebo služeb.


Kdy zveřejňujeme získané informace

Poskytujeme osobní údaje a neosobní identifikaci našim dceřiným společnostem za účelem
zpracování těchto informací v našem zastoupení. Vyžadujeme, aby tato třetí
strana souhlasila se zpracováním takových informací v souladu s našimi Pravidly
pro ochranu soukromí, a vynakládáme přiměřené úsilí na to, aby omezila
používání těchto informací a jednala s odpovídající úrovní soukromí a
bezpečnosti.

Můžeme uvolnit Vaše osobní identifikační údaje a / nebo ne-osobní identifikaci, pokud
to bude vyžadovat zákon, nebo v dobré víře, že je tato akce nezbytná k dosažení
souladu se státními zákony (např. autorského práva EU), nebo v reakci na soudní
příkaz, předvolání, nebo příkaz k domovní prohlídce.

Sdílení informací může být nezbytné při vyšetřování, prevenci, dalších krocích
týkajících se podezřelých osob nebo nezákonné činnosti, včetně, ale nikoli
výhradně, činností jakými je: podvod, potenciální hrozby obecného ohrožení nebo
hrozby fyzické bezpečnosti jakékoli osoby, porušení našich Podmínek; případně v
jiných případech, jak to umožňuje zákon.

Rovněž si vyhrazujeme právo zveřejnit osobní údaje a / nebo neosobní identifikační
informace, které považujeme, v dobré víře, za vhodné nebo nutné v případě
zajištění dodržování našich Podmínek, v případě ochrany před hrozícím porušením
Podmínek či zákona, při prošetřování nároků a tvrzení třetích stran v případě
obvinění, při pomoci policii či státním organizacím, k ochraně bezpečnosti nebo
integrity našich webových stránek a služeb, a při výkonu nebo ochraně práv,
majetku nebo osobní bezpečnost společnosti, našeho personálu, našich uživatelů
nebo dalších.


Vaše nastavení

Můžete, samozřejmě, odmítnout vyplnit osobní identifikační údaje prostřednictvím našich
služeb, v tomto případě vám nemusíme být schopni poskytnout určité služby.
Můžete aktualizovat nebo opravit vaše osobní údaje v profilu a nastavit váš
kontaktní e-mail kdykoliv při návštěvě svého účtu na stránce profilu. Vezměte
prosím na vědomí, že některé soubory nahrané uživateli na našich stránkách
nelze odstranit a nadále podléhají našim Podmínkám.

Podnikneme přiměřené kroky v rámci ochrany vašeho soukromí a bezpečí (například po vás
budeme požadovat unikátní heslo) při ověření vaší totožnosti před tím, než vám
poskytneme přístup k profilu nebo a provedeme úpravy vašich stránek. Odpovídáte
za všech okolností za utajení svého unikátního hesla i informací o účtu.


Bezpečnost

Vynakládáme komerčně přiměřená fyzická, manažerská a technická opatření pro zachování
integrity dat a zabezpečení vašich osobních údajů. Nemůžeme však zajistit nebo
zaručit bezpečnost veškerých informací, které sdělujete naší společnosti, a
činíte tak na vlastní nebezpečí. Jakmile jsme získali informace, které jste
odeslali, vynaložíme obchodně přiměřené úsilí k zajištění bezpečnosti našich
systémů. Uvědomte si však, prosím, že to není zárukou, že tyto informace
nebudou přístupné, zveřejněny, změněny, nebo ztraceny v důsledku narušení
některé z našich fyzických, technických, nebo manažerských bezpečnostních
opatření.

Případné dotazy a připomínky k těmto Zásadám ochrany osobních údajů prosím odešlete na
tuto e-mailovou adresu rajskagalerie@gmail.com nebo nám napište na
adresu: RAJSKÁ GALERIE s.r.o., Štichova 46/668, 14900 Praha 4 - Háje.

V Praze 4.11.2019