O afirmačních kartách...jak s nimi pracovat

Krátké seznámení s projektem, který vyšel z metodiky Hlubinné harmonizace

Unikátní víceúrovňové karty, které skrývají obrovský tvůrčí potenciál

Propojují prvky duchovní a hmotné díky kombinaci afirmačních textů, léčivé hudby a obrazu "Cesta duše". Karty je možné používat intuitivně nebo podle principu Hlubinné harmonizace. Výklady podle přiložených výkladových plánů spouští transformaci emocionálních těl. Uvolnění energie zpracujte přiloženým CD a posilujícími elementy, které obsahují konkrétní potraviny uvedené na jednotlivých afirmačních kartách. Základem pro zařazení potravin jsou elementární skupiny minerálů. Více informací o této systematice elementárních skupin a o celé hlubinně-harmonizační metodologii najdete ve skriptech Hlubinné harmonizace.MOTTO KARET:

VŠE, CO ČINÍŠ, ČIŇ S DOBRÝM ÚMYSLEM.

KONEJ DOBRO A ZÁROVEŇ S KONÁNÍM DOBRA OCHRAŇUJ SÁM SEBE - KONEJ POUZE TO, CO JE S TEBOU V SOULADU (CO JE OD TEBE POŽADOVÁNO).

TO JE CESTA K TVÉMU VNITŘNÍMU MÍRU.
Cesta k těmto kartám nebyla lehká, při prvních afirmačních záznamech sepnuly všechny možné protisíly, aby tyto karty nevznikly.

Díky mé vytrvalosti a "tvrdohlavosti" splnit si tento úkol jsem se vzepřela všemu, co chtělo stát této přicházející pomoci v cestě.

Projekt vznikl po náročné 10ti leté přípravě.

Všechny afirmační texty jsem přijala přímou cestou
z Univerzálního vědomí. Jsou to dokonalé rady, které nám byly poskytnuty z Univerzálních sfér na naši záchranu. Planeta Země potřebuje podpořit ve svých transformačních procesech a my lidé tomu můžeme být nablízku".

Hany Antoninova

CELKOVÝ OBSAH:


VODNÁŘSKÉ AFIRMAČNÍ KARTY
S AKTIVNÍM PŮSOBENÍM BAREVNÝCH VIBRACÍ:

40
ELEMENTÁRNÍCH KARET S AFIRMACEMI
10 VODA, 10 OHEŇ, 10 ÉTER, 10 VZDUCH

8
PRÉMIOVÝCH KARET S AFIRMACEMI I BAREVNÝM ZÁŘIČEM
PRÉMIE = ODMĚNA

16
KARET BAREVNÉ HLUBINNÉ HARMONIZACE

5
BONUSOVÝCH AFIRMAČNÍCH KARET


ORIENTAČNÍ PLÁNY KARET:

VELKÝ ORIENTAČNÍ PLÁN VODNÁŘSKÝCH KARET

POLOHOVÝ PLÁN KARET PODLE INTERVALŮ

POLOHOVÝ PLÁN KARET S OBRAZY A HUDBOU

ILUSTRAČNÍ FOTO OBRAZOVÉ PŘEDLOHY

AFIRMAČNÍ TEXTY K VODNÁŘSKÝM KARTÁM S VÝKLADOVÝMI PLÁNKY PODLE HLUBINNÉ
HARMONIZACE /V UCELENÉM TISKU/ V ČESKÉ A ANGLICKÉ VERZICo je námětem - příběh lásky

Ústřední myšlenkou Vodnářských afirmačních karet je příběh lásky muže a ženy.

Kdysi existovala jediná láska v univerzální jednotě ve dvou aspektech - v aspektu muže a v
aspektu ženy, než vystoupila za poznáním světů. Dostala se do sférických ozvěn
času. A její příběh, všechny její zážitky a vzpomínky byly zaznamenány do
univerzální
paměti - paměti lásky.
Tyto záznamy jsou v paměti lásky uloženy ve formě zvukových záznamových vln, protože jakýkoli prožitek zní - má svůj zvuk, svou zvukovou vibraci a také svou barevnou vibraci, která vytváří konkrétní spektrální duhu. Každý zvukový záznam nebo spektrální duha je individuální. Neexistuje žádná kopie záznamů, proto každý bipolární pár má své originální společné paměťové záznamy, které nemůže nikdo jiný napodobit.

Podle těchto paměťových záznamů se ti, kteří k sobě opravdu patří, k sobě vždycky dostanou.
Přitáhne je k sobě jejich paměťový vesmírný záznam.Součástí balení je CD Time for love - Intuitive concert, Hany Antoninova. 


LÉČIVÝ OBRAZ PRAVÁ HUDBA

Jeden z prvotních obrazů Hany Antonínové je PRAVÁ HUDBA (vznikl v roce 2014), který stál u zrodu Hlubinné harmonizace a všech jejích projektů. Symbolizuje spojení barvy a zvuku do jednoho celku barevné hudby. Tento symbol je základem Vodnářských afirmačních karet.

Obrázek nahoře: část předlohového obrazu CESTA DUŠE.


POZOR: Jedná se o výjimečný projekt

Tento zcela výjimečný projekt je uměleckým dílem s léčivými účinky, které je vystavěno na bázi hlubinné harmonizace barvou, slovem a hudbou. Tato sada hlubinně-harmonizačních karet je
určena primárně k vlastní práci na sobě, rozpouští vědomé bloky a při kombinaci s informacemi ze skript Hlubinné harmonizace má léčivé účinky až do úrovní hluboce uložených Éterických těl člověka - jeho biokrystalické struktury.

Harmonizace těmito kartami se vymyká jakýmkoli zaběhaným "normám" práce s kartami, neboť svou vibrací přesahuje nižší světelné úrovně tzv. tarotových karet, jejichž původní vibrační působení souvisí s galaxií, která je už zemi vzdálená z informačního dosahu vzhledem ke kvantovému skoku naší planety.


Jak pracovat s kartami

Tyto víceúrovňové karty vám na základě vaší vlastní intuice pomohou s problémy, na které už dlouho hledáte radu. Postup je jednoduchý: základní jsou tři kroky

1. VÝKLAD

2. JÍDLO

3. HUDBA

TRANSFORMACE ZAČÍNÁ JÍDLEM, PONECHTE VYLOŽENÉ KARTY V PROSTORU. DOBA TRANSFORMACE JE PŘIBLIŽNĚ 12 HODIN. V PRŮBĚHU TRANSFORMACE POMÁHÁ OČITNÉMU PROCESU HUDBA Z PŘILOŽENÉHO CD. PROMĚNA EMOCIONÁLNÍCH TĚL NENÍ NIČÍM OMEZENA.Tyto karty umí být kouzelné

Ukázky karet a doplňkových materiálů

Vše, co potřebujete, najdete v obrazech, slovu a hudbě.