Výklady on-line

Kontaktujte naše poradkyně s dotazy. Je možné zadat konkrétní otázku a nechat si vyložit karty.

S kartami se můžete blíže seznámit na Facebooku:


Poradna Vodnářských karet


Přes uvedené facebookové adresy je také možné zadat dotaz na výklad on-line. Děkujeme.