Vzkazy od Andělů

24.11.2019

Vodnářské afirmační karty pracují naprosto odlišně od ostatních zavedených typů výkladových karet. Přišly z vysokých sfér cestou Andělů a byly v této čisté formě zaznamenány jak slovem (Afirmační karty), tak obrazem (Andělské karty).

Jejich cena odpovídá míře jejich pomoci vám, kromě toho, jsou uměleckým dílem samy o sobě.

Protože mají velmi rozsáhlé pole působení, vybírám nyní příkladově jeden
z fenoménů, který přišel s Vodnářským věkem:
přímé toky informací z vysokých spirituálních sfér, jež přicházejí v kódované formě a jsou rozluštitelné ve slovu.

Jedním z typů výkladů podle metodologie Hlubinné harmonizace je výklad zvaný "Spirála". Kromě toho, že dokáže velice přesně ukázat souslednost časových dějů, umí také předat právě andělské vzkazy. Tyto vzkazy je nutno dešifrovat pomocí přiloženého výkladového plánku - je potřeba zachovat přesné pořadí karet při tomto typu výkladu a po té se koncentrovat postupně na každou z těchto karet. Koncentrace je důležitá kvůli tomu, aby intuice měla dost energie na "vysvícení" důležitých slov na kartě. Při koncentrování zraku na kartu vám vyvstane - ukáže se - zarezonuje s vámi - konkrétní slovo
z každé tažené afirmační karty. Tato slova si napište v přesném pořadí vyložených karet podle plánku a výsledkem je věta - andělský vzkaz pro vás.

Když budete cítit, že tento vzkaz není v té frontě informací sám, můžete číst
v
pořadí karet dál. Někdy vám může přijít celý "malý andělský dopis".


Každá afirmační karta ze sady Vodnářských karet obsahuje ve svém popisu i přiřazený minerál, který podporuje účinky karty. Seznam minerálů u jednotlivých karet najdete v přiložené knížečce, kterou každe balení obsahuje v české i anglické verzi. V případě zájmu o zakoupení potřebného minerálu nebo šperku z konkrétního minerálu se obraťte na nabídku E-shopu firmy HANYART.EU s.r.o. na webové adrese: 

www.healing-instruments.store


Andělské vzkazy jsou odlišné od základního významu afirmací na kartách. Jedná se čistě o spojení slov, které vás má o něčem informovat. Ale je samozřejmě dobré, podívat se na výklad obecně, nacítit si, co vám sděluje celý výklad. Je to dobré zejména proto, pokud výklad Spirála děláte pro zjištění časového děje, nebo doby, která je nutná pro proměnu situace.

Ve vzácných případech, pokud se zrovna ocitáte v poli pravých zázraků (což vědomě nevíte), je první andělský vzkaz ukazatelem stejné cesty, kterou jste v podobném významu rozluštili v rámci celého daného výkladu Spirála. 

Tyto karty umí být skutečně kouzelné.

H. Antoninova